Organist ved Klinte og Grindløse Kirker, Klinte og Grindløse Sogne

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Organist

En stilling som organist ved Klinte og Grindløse Kirker Sogne er ledig pr. 1. oktober 2023.

Stillingen er på 14 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Musikledsagelse ved højmesser og alle andre gudstjenester, bryllupper, bisættelser og begravelser
  • Musikledsagelse ved andre af kirkens arrangementer såsom foredrag og andet
  • Medvirke ved konfirmandundervisning
  • Medvirke og arrangere aften- og børnegudstjeneste

Klinte Sogn har 334 indbyggere, og Grindløse har  294 indbyggere. Sognene er kendetegnet ved stor kyststrækning og smuk natur og i øvrigt et attraktivt område for turister med særlig interesse for naturoplevelser.

Orglet i Klinte Kirke er et Th. Frobenius og Sønner, Kgs. Lyngby orgel med fire stemmer bygget i 1917.

Orglet i Grindløse Kirke fra 1988 er bygget af Bruno Christensen og Sønner, Terkelsbøl med ti stemmer

Vi forventer, at du:

  • vil være med til at værne om gudstjenesternes højtidelighed og kvalitet
  • vil tage aktivt del i det vigtige og velfungerende samarbejde, der findes såvel blandt personalet som med menighedsrådet
  • gerne deltager i at udvikle tiltag, der gavner hele sognet


Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Nørre Sandager og Bogense menighedsråd i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Klinte og Grindløse Sognes Menighedsråd beliggende Bladstrupvej 49, Grindløse 5400 Bogense.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 295.280,39 kr. – 431.563,02 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 302.851,32 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 329.548,90 kr. – 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 317.994,35 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,40 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 32.233,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Erik Hansen på telefonnummer 22164412/mail: 7852fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail: 7852fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted primo oktober.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Grindløse, Klinte Kirker, Bladstrupvej, 5400 Bogense

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5911626

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet